PalestineRemembered.com Satellite View Search Donate Contact Us النسخة العربية
Home Pictures Maps Oral History Zionist FAQ Zionist Quotes The Conflict 101 R.O.R. 101 Site Members About Us
eMail
Print
English Version
למה הערבים לא מבינים את הקשר היחודי של היהודים לארץ ישראל?
Post Your Comment 

Translated By I. Cohen on 07/20/2006

ערבים רבים, מוסלמים ונוצרים, מתקשים להבין את "הקשר הייחודי והמיוחד" שיהודים רבים טוענים שיש להם לפלסטין, מהסיכות הבאות:
  • היות שהציונות כאידיאלוגיה התפתחה כתגובה לעליית הלאומנות והאנטישמיות באירופה בסוף המאה ה-19, במיוחד ברוסיה הצארית ששלטה גם בפולין, בלטביה ובאוקראינה, ובצרפת בזמן פרשת דרייפוס, השאלה המתבקשת היא:

האם יש קשר בין הפוגרומים ברוסיה הצארית (או השואה הנאצית) לבין "הקשר הייחודי והמיוחד" שיהודים רבים טוענים שיש להם לארץ ישראל?
  • בואו נניח לרגע שאותו "קשר ייחודי ומיוחד" התקיים תמיד בקרב יהודים. אם כן:

איפה היו היהודים והציונים כש"ארץ ישראל" שלהם נאנסה ונבזזה ע"י הצלבנים הנוצרים? מאות אלפי מוסלמים וערבים נהרגו במהלך טיהור "ארץ ישראל" מהצלבנים במאות ה-11 עד ה-13.
האם יתכן שגם למוסלמים ולערבים רבים היה "קשר ייחודי ומיוחד" ל"ארץ ישראל"?
  • היות שגבולותיה ההיסטוריים של "ארץ ישראל" הכילו את הגדה המערבית (ובכללה מזרח ירושלים הכבושה), את מערב ירדן, את רמת הגולן הכבושה, את חצי האי סיני, את דרום לבנון ודרום סוריה (הקליקו כאן למפה) האם מכאן נובע כי:
אסור לישראל לוותר לעולם על "ריבונות יהודית" על הגדה המערבית הכבושה, רמת הגולן הכבושה ודרום לבנון המשוחררת?
בסופו של דבר יהיה על ישראל לבטל את הסכמי השלום שעליהם חתמה עם מצרים וירדן, מפני שגבולות "ארץ ישראל" כוללים חלקים משטחיהן של ארצות אלה?
  • נניח שהטיעונים האלה הם שטויות בשביל היהודי או הציוני הממוצע. אם כן:
מה מייחד את ה"קשר הייחודי והמיוחד" הזה מזה שנוצרים גרמנים, פולנים, יוונים, איטלקים, מצרים וכו' מחזיקים בו ביחס לירושלים, לנצרת ובית לחם? אירוני הדבר שבזמן מן הזמנים הרגישו נוצרים קתולים "קשר ייחודי ומיוחד" כזה כלפי "ארץ ישראל", וכולנו יודעים איך זה נגמר!
למה חייב ה"קשר הייחודי והמיוחד" הזה לגרום לנישול הפלסטינים?
למה "הקשר הייחודי והמיוחד" לא יכול להמשיך ולשגשג בלי "לטרנספר" את העם הפלסטיני מבתיו, משקיו ועסקיו?
למה "הקשר הייחודי והמיוחד" של נוצרים ל"ארץ ישראל" המשיך לשגשג בלי "לטרנספר" או לנשל את הפלסטינים?
  • נניח שגם הטיעונים האלה הם שטויות בשביל היהודי והציוני הממוצע. אם כן:
האם הייתם מצדיקים ביצוע פשעי מלחמה (כמו טיהור אתני מאסיבי, נישול או אפילו רצח עם) נגד לא-יהודים כדי להפוך את "ארץ ישראל" לארץ תחת "שלטון יהודי"? במהלך כיבושם של בני ישראל את יריחו בימי התנ"ך תועדו מקרים של הרג המונים וביזה. האם אירועים תנ"כיים אלה יכולים לשמש תקדים ל"פדיון ארץ ישראל" מידי ה"גויים"?
איך יודעים מתי, איפה ואיך עובר הגבול?
  • בתקווה שתסלחו להומור, חשוב לשאול את השאלות הבאות:

האם "קשר ייחודי ומיוחד" זה עובר גם לאחרים אם הם מתגיירים? במלים אחרות, אם מיליון איש יתגיירו (דבר שהתרחש כבר בימי האימפריה הכוזרית היהודית הגדולה),
האם גרים חדשים אלה פיתחו בן לילה "קשר ייחודי ומיוחד" ל"ארץ ישראל"? אם התשובה היא "כן",
האם הפלסטינים היו יכולים לתבוע את בתיהם שנגזלו אילו התגיירו כולם?
האם ידעתם שבישראל אסור על פי חוק להתחזות ליהודי? העונש על עברה זו הוא עד שנה מאסר, ותביעות רבות הגיעו למשפט על סמך סעיף זה ב"דמוקרטיה היחידה במזרח התיכון". (Fateful Triangle, p. 158).

אין ספק שיהודים רבים אכן חשים "קשר ייחודי ומיוחד לארץ ישראל", שאין ברצוננו להכחישו או להמעיט בערכו. עם זאת, הטענה כאילו "קשר" זה הוא חזק יותר, שונה או מקודש יותר מיחסם של מוסלמים או נוצרים לפלסטין היא טענה גזענית. זאב ז'בוטינסקי, אבי הימין הפוליטי הישראלי, ביטא עובדה זו היטב. ב1923- כתב:

"אל ארץ ישראל הם (הערבים) מתייחסים, לכל הפחות, באותה אהבה אינסטינקטיבית שבה התייחסו האצטקים אל מקסיקו שלהם או הסיאוקים (הסו) אל הפרריה (הערבה) שלהם... בשביל הערבים הארצישראלים היתה ארץ-ישראל נשארת גם אז לא חבל-ספר קטן, אלא מולדתם היחידה, מרכזו ומשענו של קיומם הלאומי העצמאי." ("קורבנות", עמ' 43-44).

האמת הצרופה שיהודים וציונים רבים מסרבים להתמודד איתה היא שהציונות התפתחה בשל אנטישמיות אירופית, והיה לה קשר מועט מאד ל"קשר" התנ"כי שיהודים רבים טועים שיש להם ביחס לפלסטין. כמו שעשו קודמיהם של הציונים, הצלבנים הנוצרים, גם כאן נעשה שימוש בברית הישנה כדי לטשטש ולהסיח את הדעת מהנושאים המרכזיים של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי.

הנושאים המרכזיים של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי הם הנישול הקולקטיבי והטיהור האתני של העם הפלסטיני במהלך היובל האחרון. יש להדגיש שעצמת הסכסוך היתה זהה גם אם שני הצדדים היו מוסלמים, נוצרים או אפילו יהודים.

טרגי הדבר שפלסטינים וערבים רבים משיבים על סוג זה של "גזענות יהודית" בגירסתם שלהם של גזענות איסלמית או פלסטינית. טרגי עוד יותר שלעתים קרובות דברי האל משמשות בפי יהודים, נוצרים ומוסלמים רבים להצדקת ביצוע פשעי מלחמה. האל אינו אשם בפשעי מלחמה אלה.

לינקים שקשורים לנושא:

  • הכוזרים , חשיפתה של היסטוריה יהודית נסתרת ואסורה


If you are the above author of the Story, you can edit your Story by clicking the button below:

 

Post Your Comment