PalestineRemembered.com About Us Satellite Oral History
Menu Conflict 101 Zionist FAQ Pictures Donate
PalestineRemembered.com Satellite View Search Donate Contact Us النسخة العربية
About Us Zionist FAQ Conflict 101 Pictures Maps Zionist Quotes Zionism 101 R.O.R. 101 Oral History Site Members
eMail
Print
English Version
למה הפלסטינים רוצים להשמיד את ישראל ולזרוק את תושביה היהודים לים?
Post Your Comment 

Translated By I. Cohen on 07/19/2006

למה הפלסטינים רוצים להשמיד את ישראל ולזרוק את תושביה היהודים לים?

זו השאלה הנפוצה ביותר מפי ישראלים וציונים. נענה עליה בעקיפין, בכך שנשאל את השאלה הבאה:

האם ידעתם שבמהלך מלחמת 1948 זרקו ישראלים ציונים יותר מ-150,000 פליטים פלסטינים לים?

הציונים מזינים מזה זמן רב את תומכיהם בתעמולה שבסיסה בפחד. מנגד, תמונה זו מגלה מקצת מהסיפור האמיתי. ההתמקדות במה שהפלסטינים עלולים לכאורה לעשות בעתיד, בעוד שהעבר וההווה שלהם רוויים בפשעי מלחמה ישראליים, מטעה ואינה הוגנת. האשמות מעין אלה נועדו להסיח את הדעת ולטשטש את הנושאים שבלב הסכסוך הפלסטיני-ישראלי -- הנישול הקולקטיבי והטיהור האתני (טרנספר כפוי לאוכלוסייה) של העם הפלסטיני במהלך היובל האחרון. יש להדגיש שעצמת הסכסוך היתה זהה גם אם שני הצדדים היו מוסלמים, נוצרים או אפילו יהודים.

מאז ראשית ימי הציונות היו מנהיגיה להוטים להקים "מדינה יהודית" שתתבסס על "רוב יהודי", וזאת באמצעות הגירה מאסיבית של יהודים לפלסטין -- בעיקר יהודים אירופים שנמלטו מרוסיה הצארית האנטישמית ומגרמניה הנאצית. משכשלו בהשגת ה"רוב היהודי" בדרך של הגירה יהודית וריבוי טבעי, הגיעו מנהיגי הציונות (ביניהם דוד בן-גוריון, משה שרת, זאב ז'בוטינסקי וחיים וייצמן) למסקנה ש"טרנספר לאוכלוסייה" הוא הפתרון היחיד למה שכינו "הבעייה הערבית". התכנית לטיהור אתני של פלסטין מתושביה הילידיים נודעה כ"פתרון הטרנספר". דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל, ניסח את "פתרון הטרנספר" ברהיטות כדלקמן
  • בישיבה משותפת של הנהלת הסוכנות היהודית והוועדה המדינית של הוועד הפועל הציוני ב-12 ביוני 1938:

"עם ההעברה הכפויה יש לנו שטח עצום... אני מחייב העברה כפויה. אינני רואה בזה שום דבר לא מוסרי..." (קורבנות, עמ' 241)

  • בנאום באזני תומכי מפא"י ב-30 בדצמבר 1947 התייחס בן גוריון לעובדה שבשטח המדינה היהודית העתידה לקום יהיו 520,000 יהודים לעומת 350,000 ערבים, ואם במדינה היהודית תיכלל גם ירושלים, יהיו בה כמיליון תושבים, מהם כ-40% לא יהודים. "יש לראות עובדה זו בכל בהירותה וחריפותה. בהרכב כזה [של אוכלוסין] אין אפילו ביטחון מוחלט שהשלטון יתקיים בידי רוב יהודי (...) אין מדינה יציבה ושרירה, כל עוד יש בה רוב יהודי של 60% בלבד." (לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1947-1949, עמ' 49)
  • ובישיבה של מנהיגי מפא"י ב-7 בפברואר 1948
"מבואך לירושלים, דרך ליפתא-רוממה, דרך מחנה יהודה, רחוב המלך ג'ורג' ומאה שערים -- אין זרים. מאה אחוז יהודים. מאז נחרבה ירושלים בימי הרומאים -- לא היתה יהודית כמו שהיא עכשיו. בהרבה שכונות ערביות במערב - אין רואים אף ערבי אחד. איני מניח שזה ישתנה. מה שקרה בירושלים... עלול לקרות בחלקים גדולים בארץ... יתכן מאד שבששת או שמונת או עשרת החודשים הקרובים של המערכה יתהוו שינויים גדולים, גדולים מאד בארץ, ולא כולם לרעתנו. ודאי שיהיו שינויים גדולים בהרכב האוכלוסין בארץ". (קורבנות עמ' 241-242)

הקליקו כאן כדי לקרוא עוד "ציטוטי טרנספר" מפי מנהיגים ציונים.
כדי לנקות את עצמם מאשמת פשעי המלחמה, ובכללם הטרנספר הכפוי של אוכלוסין (טיהור אתני) ונישול העם הפלסטיני, נדרשו הישראלים והציונים למיתוס שלפיו הפלסטינים עזבו את בתיהם, משקיהם, עסקיהם, הבנקים, הסירות והמכוניות שלהם וכל כיוצא באלה מרצונם החפשי. הקליקו כאן כדי לקרוא את הפרכתו של מיתוס שקרי זה.

יפו, מאי 1948. הצבא הישראלי התוקף דחף את הפלסטינים לים.

אין להכחיש את העובדה שישנם פלסטינים שאורח חשיבתם דומה לזה של ציונים רבים (הגירסה הפלסטינית של הציונות). יתכן מאד שהם מחזיקים בדעות אלה מפני שהם עצמם נפלו קרבן ליחס כזה. בין אם הדבר מוצדק או לא, עליכם להסכים שטבע האדם הוא להשיב בטרור על טרור, ובגזענות על גזענות. אלה הן עובדות שעל אנשים הגונים לקבלן ולבכותן גם יחד. יהיו הנסיבות אשר יהיו (הדחף לנקום על גווניו השונים) הפגיעה באזרחים כדי להשיג מטרות פוליטיות או צבאיות, בין אם בעת מלחמה או לא, היא בגדר טרור. יש לציין שמזה יובל שנים העם הפלסטיני נתון לטרור ישראלי, שהיבטיו העיקריים הם הנישול הקולקטיבי והטיהור האתני של 8.5 מיליון פלסטינים.

לבסוף, טיהור אתני מאסיבי כזה שהישראלים והציונים ביצעו נגד העם הפלסטיני לעולם לא יהיה מקובל על הזרם המרכזי בקרב הפלסטינים. לפלסטינים, בהיותם מוסלמים וערבים, יש היסטוריה ארוכה המוכיחה את ההיפך הגמור. כיבוש ירושלים בידי עומר אבן-אל-ח'טאב וסלאח-א-דין הם ראיה ניצחת לאופן שבו התייחסו הערבים והמוסלמים לנתיניהם המובסים, בתקופה הביזנטית ובימי הצלבנים. יש מידה של אירוניה בכך שרבים מהפלסטינים הנוצרים כיום, כמו משפחת רוק המפורסמת מיפו, למשל, הם מצאצאי הצלבנים. במלים אחרות, אם שחרור פלסטין יהיה כרוך בפשעי מלחמה כאלה שבוצעו נגד העם הפלסטיני, הפלסטינים ימתינו עד שיקום עומר אבן-אל-ח'טאב או סלאח-א-דין שני, ויתקן את עוולות העבר. ההיסטוריה של הערבים המוסלמים מוכיחה את סובלנותם כלפי נתיניהם, בעוד שמעשיהם של הישראלים והציונים מעידים על עושיהם. האתר Palestine Remembered נוצר במיוחד כדי לחשוף את פשעי המלחמה הישראליים ולתגבר את קולותיהם של הפליטים הפלסטינים.

לינקים שקשורים לנושא:If you are the above author of the Article, you can edit your Article by clicking the button below:

 

Post Your Comment