PalestineRemembered About Us Looting 101 Oral History العربية
Menu Pictures Zionist FAQ Conflict 101 Maps
PalestineRemembered.com Satellite View Search Donate Contact Us Looting 101 العربية
About Us Zionist FAQ Conflict 101 Pictures Maps Zionist Quotes Zionism 101 R.O.R. 101 Oral History Site Members
בחנו את עצמכם על הדמוקרטיה הישראלית!

English

Posted by Translated By I. Cohen on August 24, 2006
דמוקרטיה ישראלית או "דמוקרטיה יהודית"? היו אתם השופטים. האם ידעתם כי:

 • עד למלחמת 1948 היו הפלסטינים, מוסלמים ונוצרים, רוב של שני שליש מאוכלוסיית פלסטין, ו-93% מהאדמות היו בבעלותם?
 • עד למלחמת 1948 היו רוב היהודים הישראלים יהודים אירופיים מנושלים ומדוכאים, שהיוו רק שליש מהאוכלוסייה?
 • כדי להשיג "רוב יהודי", ישראל בחרה לגרש ולנשל את הרוב הפלסטיני?
 • 80% מבני העם הפלסטיני נושלו מבתיהם, משקיהם ועסקיהם, ולא הורשו לשוב עד היום?
 • 95% מהאדמות בישראל (שברובן היו בבעלות פליטים פלסטינים) זמינות לפיתוח ע"י יהודים בלבד?
 • אזרחי ישראל הפלסטינים חיים כמעט כולם במקומות יישוב מבודדים (גטאות), שכן הפיתוח מחוץ לתחומים הבנויים בכפרים נתון להגבלות חמורות? צחוק הגורל הוא שהמילה "גטו" הומצאה כדי לתאר את תנאי המחיה של יהודים מזרח-אירופים ברוסיה הצארית!
 • שמספיק להיות יהודי כדי לקבל באופן אוטומטי אזרחות ישראלית? וכן סובסידיות בשווי עשרות אלפי דולרים.
 • פליטים פלסטינים מוסלמים או נוצרים שנולדו בארץ וגורשו ממנה, אינם זכאים לאזרחות ישראלית? אלא אם יתגיירו, כמובן!
 • התחזות ליהודי היא עברה שבצידה מאסר של עד שנה? לעומת זאת, התחזות למוסלמי או לנוצרי אינה עברה בת עונשין.
 • כשבריטניה יצרה את הבעיה הפלסטינית ב-1917, יותר מ-92% מאוכלוסיית פלסטין היו ערבים, ורק 56 אלף מתושבי הארץ היו יהודים? פלסטינים מוסלמים, נוצרים ויהודים חיו אז אלה בצד אלה בשלום.
 • בתחילת המאה ה-20 היו 97.5% מהאדמות בבעלות פלסטינית, בעוד שיהודים (פלסטינים ילידים ומהגרים חדשים גם יחד) החזיקו רק ב-2.5% מהאדמה?
 • כמעט ארבעה מיליון פלסטינים מוסלמים ונוצרים כפופים לחוקים שונים מאלה שחלים על 4.5 מיליון היהודים הישראלים? האם זהו אפרטהיד שנבחר בבחירות "דמוקרטיות" או לא? זאת השאלה.
 • בגדה המערבית הכבושה יש "כבישים ליהודים" ו"כבישים ללא-יהודים"?
 • מכוניותיהם של הפלסטינים בגדה המערבית הכבושה וברצועת עזה נושאות לוחיות רישוי בצבע שונה מזה של מכוניות המתנחלים היהודים?
 • תעודות הזהות של הפלסטינים בגדה המערבית הכבושה וברצועת עזה הן בצבע שונה מאלה של המתנחלים היהודים?
 • הצורה היחידה של יהדות שמוכרת בישראל היא זו האורתודוכסית, כך שרוב היהודים בארה"ב לא היו יכולים להתחתן בישראל. יתרה מזו, צורת הגיור היחידה המוכרת היא האורתודוכסית, כך שרוב הגרים בארה"ב לא מספיק יהודים.
 • מייד לפני מלחמת 1948, החזיקו היהודים בפחות מ-7% מאדמת פלסטין, וכדי להגדיל את חלקם לאחר המלחמה העבירו את "חוק נכסי נפקדים" שמנשל את בעלי האדמות מבני הרוב הפלסטיני שהפכו ל"נפקדים". טרגי אפילו יותר החוק הנושא את השם האוקסימורוני "חוק נכסי נוכחים-נפקדים", שמנשל את אזרחי ישראל הפלסטינים שהפכו לפליטים פנימיים בתוך ישראל. הפליטים הפנימיים היהודים לא נושלו בעקבות חוק גזעני זה.
 • ארה"ב תיעלה יותר מ-130 מיליארד דולר אל כלכלת ישראל, סכום כפול כמעט מזה שהוקדש לשיקום מערב אירופה לאחר מלחמת העולם השניה!
 • הדמוקרטיה הישראלית היא כיסוי ל"דמוקרטיה יהודית"?
 • לישראל יש נשק גרעיני, והיא היתה קרובה להשתמש בו בקהיר בשנת 1973?
 • חיילים ישראלים משתמשים במגנים אנושיים בקרב כדי לצמצם את פגיעותיהם?
 • ישראל הרגה יותר מ-20 אלף לבנונים ומוסלמים (שמתוכם 90% אזרחים) בנשק שיוצר בארה"ב ומומן על ידה?

אם במקרה החמצנו עובדות שמבחינות את ישראל מדמוקרטיות אחרות, אל תהססו ליצור קשר.If you are the above author of the Article, you can edit your Article by clicking the button below:

 

Post Your Comment