PalestineRemembered About Us Looting 101 Oral History العربية
Menu Pictures Zionist FAQ Conflict 101 Maps
PalestineRemembered.com Satellite View Search Donate Contact Us Looting 101 العربية
About Us Zionist FAQ Conflict 101 Pictures Maps Zionist Quotes Zionism 101 R.O.R. 101 Oral History Site Members

Members are grouped by town in Jerusalem


Jerusalem - القدس الشريف  (76)

Abu Dis - أبو ديس  (74)

'Allar - علار  (24)

'Anata - عناتا  (14)

'Aqqur - عقور 

'Artuf - عرتوف  (24)

'Ayn Karim - عين كارم  (124)

'Ayn Naquba - عين نقوبه 

'Ayn Rafat - عين رفات 

Battir - بتّير  (44)

Bayt Duqqu - بيت دقّو  (71)

Bayt Hanina - بيت حنينا  (17)

Bayt Ijza - بيت إجزا  (7)

Bayt Iksa - بيت إكسا  (41)

Bayt I'nan - بيت عنان  (30)

Bayt 'Itab - بيت عطاب  (86)

Bayt Jimal - بيت جمال/الحكمه 

Bayt Mahsir - بيت محسير  (173)

Bayt Naqquba - بيت نقّوبا  (7)

Bayt Safafa - بيت صفافا  (21)

Bayt Saqiya - بيت ساقية 

Bayt Surik - بيت سوريك  (38)

Bayt Thul - بيت ثول  (6)

Bayt Umm al-Mays - بيت أم الميس  (1)

Bethany - العيزريه  (7)

Biddu - بدّو  (36)

Bir Nabala - بئر نبالا  (37)

al-Burayj - البريج  (31)

Dayr Aban - دير آبان  (70)

Dayr 'Amr - دير عمرو 

Dayr al-Hawa - دير الهوا  (7)

Dayr Mar Saba - دير مار سابا  (1)

Dayr Rafat - دير رفات  (8)

Dayr al-Shaykh - دير الشيخ  (29)

Dayr Yasin - دير ياسين  (23)

al-Hazmiyya - الحازمية 

Hizma - حزما  (17)

Ishwa' - إشوع  (26)

'Islin - عسلن  (31)

Ism Allah, Khirbat - خربة إسم الله  (1)

Jaba' - جبع  (24)

Jarash - جراش  (36)

al-Jib - الجيب  (21)

Judayra - جديره  (4)

al-Jura - الجورة  (7)

Kafr 'Aqab - كفر عقب  (5)

Kasla - كسلا 

Kh. al-Za'rura - خربة الزعرورة 

al-Khan al-Ahmar - الخان الاحمر 

Kharayib Umm al Lahim - خرايب أم اللحم 

Khirbat al-Juhzum -  

Khirbat al-Makhrum - خربة المخروم 

al-Lawz, Khirbat - خربة اللوز  (23)

Lifta - لفتا  (159)

al-Maliha - المالحه  (63)

Mikhmas - مُخماس  (5)

al-Nabi Samwil - النبي صموئيل 

Nitaf - نطاف  (1)

Oasis of Peace - واحة السلام 

al-Qabu - القبو  (37)

Qalandiya - قلنديه  (34)

Qalandya R.C. - مخيّم قلنديه  (5)

Qalunya - قالونيا  (55)

Qamra - قمرة 

Qaryet al-'Inab/Abu Goush - قرية العنب / أبو غوش  (12)

al-Qastal - القسطل  (7)

Qatanaa - قطنّه  (16)

al-Qubayba - القبيبه  (6)

Rafat - رفات  (2)

al-Ram - الرامّ  (3)

Ras Abu 'Ammar - رأس أبو عمار  (76)

Sar'a - صرعة  (21)

Saris - ساريس  (61)

Sataf - صطاف  (33)

al-Sawahira al-Sharqiyya - السواحرة الشرقية  (4)

al-Sawahreh al-Gharbiyya - السواحره الغربية  (7)

Sharafat - شرفات  (1)

al-Shaykh Badr - الشيخ بدر 

al-Shaykh Sa'ad - خربة الشيخ سعد 

Shu'fat - شعفاط  (15)

Shu'fat R.C. - مخيّم شعفاط  (1)

Suba - صوبا  (56)

Sufla - سفلى 

Sur Bahir & Umm Tuba - صور باهر واُم طوبا  (20)

al-Tannur, Khirbat - خربة التنور 

al-'Ubaydiyya - العبيديّه  (1)

Umm Laysun - أُم ليسون 

al-'Umur, Khirbat - خربة العمور  (2)

Ush al-Ghurab - عش الغراب 

al-Walaja - الولجة  (101)

al-Walaja al-Jadeida - الولجة الجديدة  (6)