PalestineRemembered About Us Looting 101 Oral History العربية
Menu Pictures Zionist FAQ Conflict 101 Maps
PalestineRemembered.com Satellite View Search Donate Contact Us Looting 101 العربية
About Us Zionist FAQ Conflict 101 Pictures Maps Zionist Quotes Zionism 101 R.O.R. 101 Oral History Site Members

Members are grouped by town in Jinin


Jinin - جنين  (143)

'Ajja - عجّه  (19)

'Anin - عانين  (27)

'Anza - عنزه  (39)

'Aqqada - عقّابة  (11)

'Arabba - عرّابه  (130)

'Arabbuna - عربّونه  (13)

'Araqa - عرقه  (15)

'Arrana - عرّانه  (13)

al-Aryan - العريان 

al-'Attara - العطارة  (92)

'Ayn Ibrahim - عين إبراهيم 

'Ayn al-Mansi - عين المنسي 

al-Barid - البارد الهاشمية  (12)

Barta'a - برطعه  (3)

Bayt Mas'ud - بيت مسعود 

Bayt Qad - بيت قاد 

Beer al-Basha - بئر الباشا  (1)

Burqin - بُرقين 

al-Byar - البيار  (1)

Dayr Abu Da'if - دير ابو ضعيف  (9)

Dayr Ghazzala - دير غزاله  (6)

Dhahr al-Maaleh - ظهر المالح 

Fahma - فحمه  (58)

al-Fandaqumiya - الفندقومية  (67)

Faqqu'a - فقّوعه  (30)

Firasin - فراسين  (4)

Imreha - إمريحه 

Jaba' - جبع  (78)

Jalama - جلمه  (31)

Jalbun - جلبون  (4)

Jalqamus - جلقموس  (33)

Janzour - جنزور  (1)

Jarba - جربا  (1)

al-Jawfa, Khirbat - خربة الجوْفة 

Jinin Refugee Camp - مُخيّم جنين  (6)

Judeida - جديده  (32)

Kafr Dan - كفر دان  (21)

Kafr Qud - كفر قود  (4)

Kafr Ra'i - كفر راعي  (99)

Kh. Aba - خربة آبا 

Kh. Abdullah al-Younis - خربة عبدالله اليونس 

Kh. al-Baiyada - خربة البياضه  (1)

Kh. Barta'a - خربة برطعة 

Kh. Burqin - خربة برقين 

Kh. Dhahr al-Abd - خربة ظهر العبد 

Kh. al-Khuljan - خربة الخلجان  (2)

Kh. Nazlet Zeid - خربة نزلة زيد  (1)

Kh. Salhab - خربة سلحب 

Kh. Tarim - خربة طرم  (1)

Kh. al-Tayiba - خربة الطيبه  (13)

Kh. Tura al-Gharbiyya - خربة طوره الغربيه  (12)

Kh. Umm Dar - خربة اُم دار  (1)

Kh. Umm al-Rihan - خربة أُم الريحان 

Kh. Wadi al-Dabi' - خربة وادي الضبع 

Khirbat 'Ayn al-Sahla - خربة عين السهله 

Khirbat al-Mutillah - خربة المطلّه  (2)

Khor Saqr - خور صقر 

Kufayr - كُفير  (1)

Kufeirat - كفيرات  (10)

al-Lajjun - اللجّون  (6)

al-Manshiyya - المنشيه 

al-Mazar - المزار  (10)

Meithalun - ميثلون  (56)

Mirka - مِركة  (8)

Misilya - مسلية  (17)

Muallaqah - معلّقه 

Mu'awiya - مُعاويه  (1)

al-Mughaiyir - المُغير  (23)

Muqeibila - مقيبلة  (2)

al-Murtafi'a - المرتفعه 

Musheirifa - مُشيرفه 

Musmus - مُصمُص 

Nuris - نورِِِس  (17)

Qabatiya - قباطية  (77)

Raba - رابا  (30)

al-Ra'diya - الرعديه 

al-Rama - الرامه  (50)

Rummana - رمّانه  (40)

Salim - سالم 

Sandala - صندله  (3)

Sanur - صانور  (54)

al-Shari'ah - الشريعة  (1)

al-Shuhada - الشهداء  (2)

Silat al-Dhahr - سيلة الظهر  (180)

Silat al-Harithiya - سيلة الحارثية  (30)

Sir - صير  (21)

Siris - سيريس  (44)

Ti'innik - تعّنك  (20)

Tilfit - تلفيت 

Umm al-Fahm - أم الفحم  (18)

Umm al-Tut - ام التوت  (4)

Ya'bad - يعبد  (130)

al-Yamun - اليامون  (62)

al-Zababida - الزبابده  (8)

Zalafa - زلفه  (3)

Zawiya - زاويه 

Zibda - زبده  (4)

Zir'in - زرعين  (20)

Zububa - زبوبا  (39)