PalestineRemembered About Us Looting 101 Oral History العربية
Menu Pictures Zionist FAQ Conflict 101 Maps
PalestineRemembered.com Satellite View Search Donate Contact Us Looting 101 العربية
About Us Zionist FAQ Conflict 101 Pictures Maps Zionist Quotes Zionism 101 R.O.R. 101 Oral History Site Members

Members are grouped by town in Tiberias


Tiberias - طبريا  (27)

'Awlam - عولم  (4)

al-Dalhamiyya - الدلهمية 

Eilabun - عيلبون  (3)

Ghuwayr Abu Shusha - غُويّر أبو شوشة 

Hadatha - حدثه  (40)

al-Hamma - الحمّة 

Hittin - حطّين  (153)

Kafr Kama - كفر كمه 

Kafr Sabt - كفر سبت  (2)

Khirbat al-Minya - خربة المنيه 

Lubya - لوبيا  (175)

Ma'dhar - معذر  (2)

Maghar - مغار والمنصورة  

al-Majdal - المجدل  (3)

al-Manara - المنارة  (2)

al-Manshiyya - منشية سمخ 

al-Mansura - المنصورة 

Nasir al-Din - نصر الدين 

Nimrin - نمرين  (10)

al-Nuqayb - النقيب  (8)

Samakh - سمخ  (30)

al-Samakiyya - تلحوم/السمكية  (11)

al-Samra - السمرا 

al-Shajara - الشجرة  (75)

al-Tabigha - الطابغة 

Tall al-Hunud - تل الهنود 

al-'Ubaydiyya - العبيدية  (2)

Wadi al-Hamam - وادي الحمام  (5)

al-Wa'ra al-Sawda', Khirbat - خربة الوعرة السوداء  (9)

Yaquq - ياقوق  (2)